CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EME VIỆT NAM

    Xưởng 1: Lô 41 - KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
    Xưởng 2: 40 Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

    Điện thoại

    Mạng xã hội: